Schoolwerk-coach

Waarom kies je dit programma?

Het goed opleiden van zij-instromers is een gedeelde verantwoordelijkheid van scholen en opleidingen. Door theorie en praktijk met elkaar te verbinden en intensief met elkaar samen te werken, wordt de kans op een succesvolle instroom van de zij-instromers in het basisonderwijs aanzienlijk vergroot. Ons team van coaches is een initiatief van Schoolwerk en heeft als doel zij-instromers en startende leerkrachten op de scholen effectief te begeleiden. Ons team van coaches werkt in het basisonderwijs, is een groep professionals die kennis en ervaring uitwisselen en gebruik maken van elkaars talenten. Wij werken steeds aan de bedoeling en houden van het uitgangspunt “Geen woorden, maar daden!”
Schoolwerk onderneemt en benadert het begeleiden van zij-instromers (en startende leerkrachten) met een duurzame aanpak. Door een goede begeleiding wordt uitval van zij-instromers en starters aanzienlijk verlaagd. Schoolwerk werkt met een basis begeleidingsprogramma dat samen met de Schoolwerk-coaches is ontwikkeld.

Waar ga je mee werken?

* Elke zij-instromer krijgt een jaar lang persoonlijke begeleiding van de Schoolwerk-coach. Zij kunnen alles met ons bespreken want wij begeleiden zij-instromers onafhankelijk. .
* Wanneer zij-instromers beginnen wordt er direct contact met hen opgenomen. We beginnen met een kennismakingsgesprek.
* Daarna worden de lessen regelmatig bezocht en worden deze nabesproken.
* We werken aan het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden in overeenstemming met de onderwijsovereenkomst van de opleiding.

Wat levert het op?

* Persoonlijke begeleiding, een goede coach: iemand die zelf goed les kan geven en dat over kan brengen op anderen.
* Duidelijkheid zorgt voor rust.
* De eerste weken zijn belangrijk. Het klassenmanagement op orde brengen. De meeste zij-instromers hebben nooit stagegelopen en moeten hierin goed begeleid worden.
* Een goed begeleidingsplan dat helder is voor alle partijen. Maak de begeleiding niet een taak van een leerkracht die dit erbij moet doen.

Wie ben jij?

Jij bent een zij-instromer of startende leerkracht in het Primair Onderwijs.

Wat zijn de ervaringen van anderen?

Binnenkort de eerste video-reactie van Britt via social media te bekijken!