Onderwijs

ONDERWIJS | PO | VO

Als expert van werkdruk naar werkplezier begeleid ik starters, zij-instromers, preventief of curatief na een burn-out.

Elke gepassioneerde leerkracht zou in zijn/haar kracht moeten kunnen staan om de beste professional te worden die hij/zij kan zijn.

Door trainingen en coaching, of deze te combineren gaan we praktisch aan de slag om leerkrachten met minder moeite, maximaal resultaat te boeken in de klas en daarbuiten.

De basis van mijn werk is gebaseerd op de bekwaamheidseisen. Mijn methode brengt de drie breinen (cognitief - emotioneel - reptiel) tot ontwikkeling. Het resultaat is een bekrachtigende verandering in gedachten, gevoel en gedrag van de leerkracht. 

Image

Flex-leerkracht

Goed onderwijs betekent voor ons dat iedere leerling recht heeft op een leraar. Als we dat samen doen, blijven onderwijsprofessionals behouden en kinderen goed voorbereid op hun toekomst. Precies daarom is dit platform van flex-onderwijs.nl gestart. Zzp onderwijsprofessionals kunnen hun collega’s in loondienst laten excelleren en uitstroom uit het onderwijs helpen voorkomen, want wanneer invallers structureel nodig zijn, is het vaak al te laat.
Via dit platform vinden competente, bewuste en gekwalificeerde zzp (leerkracht, docent, RT, IB, directeur, adviseur, begeleider, ondersteuner, organisator) en scholen elkaar zonder tussenkomst van een derde partij. Deze onderwijsbevoegde zelfstandigen bieden tijdelijke meerwaarde maar niet per se vervanging. Tegen betaalbare kosten zet deze bekwame ‘Flexer’ zich tijdelijk of structureel in zodat onderwijspersoneel in loondienst behouden blijft voor het onderwijs of erin terugkeert.

Schoolwerk-coach

Het goed opleiden van zij-instromers is een gedeelde verantwoordelijkheid van scholen en opleidingen. Door theorie en praktijk met elkaar te verbinden en intensief met elkaar samen te werken, wordt de kans op een succesvolle instroom van de zij-instromers in het basisonderwijs aanzienlijk vergroot. Ons team van coaches is een initiatief van Schoolwerk en heeft als doel zij-instromers en startende leerkrachten op de scholen effectief te begeleiden. Ons team van coaches werkt in het basisonderwijs, is een groep professionals die kennis en ervaring uitwisselen en gebruik maken van elkaars talenten. Wij werken steeds aan de bedoeling en houden van het uitgangspunt “Geen woorden, maar daden!”
Schoolwerk onderneemt en benadert het begeleiden van zij-instromers (en startende leerkrachten) met een duurzame aanpak. Door een goede begeleiding wordt uitval van zij-instromers en starters aanzienlijk verlaagd. Schoolwerk werkt met een basis begeleidingsprogramma dat samen met de Schoolwerk-coaches is ontwikkeld.

Van Werkdruk naar Werkplezier

Werkdruk in het onderwijs is al jaren een terugkerend probleem. Het heeft invloed op de dynamiek in het schoolteam en kan bij uitval van leerkrachten een negatieve impact achterlaten op de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs.

Adviseur KPC Groep

KPC Groep is een landelijk opererend bureau voor onderwijsondersteuning. We bieden oplossingen voor de vragen en uitdagingen van vandaag en morgen: pedagogisch, didactisch en organisatiekundig. Voor KPC Groep verzorg ik regelmatig open trainingen, te vinden in de opleidingsagenda van de KPC-website. Daarnaast verzorg ik ook incompany trainingen maar zeker ook maatwerk.
Je kunt het volledige profiel hier vinden.